Dirigenter

Stefan Nymark, körens dirigent 2016 – 

Stefan Nymark, körens nuvarande dirigent

Arbetar på frilansbasis inom musikområden som sångcoaching, bl a vid Musikalliansen repertoarutveckling för sångare, körinstudering, CD och radio-inspelningar. Konserterar som sångare och pianist.

Vikarierande sedan maj 2006 i Radiokören och fast medlem sedan 2008, där Stefan sjunger 2:a bas.

Vikarierade som kyrkomusiker i Kungsholms församling i Stockholm 2012-2013. Har sedan tonåren vikarierat som kyrkomusiker under längre och kortare perioder, t ex i Engelbrekts församling och Nacka församling.

Undervisat på Lilla Akademien i Stockholm och i Ensemblesång på Musikhögskolan

Tidigare har Stefan undervisat på Operahögskolan  som instuderare. Det arbetet föregicks av två år som instuderare på Kungliga Operan i Stockholm.

Har fungerat som pianist vid kurser åt sånglärare såsom: Erik Saeden, Elisabeth Söderström, Kerstin Meyer, Nicolai Gedda, Loa Falkman, Håkan Hagegård.

Under åren 1997-2000 bodde Stefan i Wien, där han frilansade som instuderare vid olika operaproduktioner och ackompanjatör vid sångundervisning hos ett flertal sångpedagoger. Han gjorde många sångkonserter som sångare bl a Schuberts tre stora sångcykler.

Studier på Kungliga Musikhögskolan. Efter utbildningen så kändes just kombinationen sång-piano varmast om hjärtat. Många stipendier möjliggjorde ett års studier vid Manhattan School of Music i New York, privatundervisning i London, kurser i Salzburg, Düsseldorf och Wien m fl.

Södra Latin Musikgymnasium 1979-1981, orgel och sångstudier. Under denna tid tog Stefan lilla kantorsexamen. Försörjde sig under hela gymnasietiden och början på högskoletiden som kyrkomusiker.

Sjöng i Uppsala domkyrkas gosskör från 10 års ålder fram till målbrott.

 

Eva Ekdahl, körens dirigent 2010 – 2015 

Eva Ekdahl var från starten 2010 t o m december 2015 ledare för Kammarkören KFUM Sonorus.

Vid 15 års ålder kom Eva in på Kungl. Musikhögskolan i Stockholm i harpklassen. Två år senare började hon studera till musiklärare där hon bland annat utbildades i kördirigering för professor Eric Ericson och hade professor Greta Eriksson som pianolärare.

Eva har varit verksam som musiklärare i över 40 år, varav nästan alla år i Adolf Fredriks Musikklasser. Eva är aktiv i arbetsgruppen Barn och Sång, en grupp som anordnat konferenser, tagit fram en lärobok och nu gör kurser i ämnet barnsång.

Eva utsågs till Årets Barn-och Ungdomskörledare 1998.