Information

Körens officiella namn: Kammarkören Sonorus Stockholm

Organisationsnummer: 802450-8643

Plusgiro: 54 95 31-2

Swish: 123 697 4927

Epost till alla körmedlemmar: sonorus@emaildodo.com

Epost till styrelsen: sonorus.styrelse@emaildodo.com

Styrelse

Per Berglöf – ordförande

Agneta Ljunggren

Juha Sarlin – kassör

Ronny Lindeborg

Agneta Jonzon Ejeby

Lina Falkner